Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Bir dili öğrenmek aynı zamanda o dilin kültür çevresiyle de etkileşime girmek demektir. Bu nedenle öğrenmek istenilen dilin konuşulduğu bir şehirde yaşamak ve sürekli olarak o dile maruz kalmak, hem dil öğrenmeyi kolaylaştırır hem de kültürel etkileşimi artırır.

Erzincan TÖMER, şehrin merkezinde ulaşım kolaylığı sağlayan konumu, sahip olduğu seçkin personeli ve eğitim-öğretim olanaklarıyla yabancılara Türkçe öğretimi konusunda bölgesinde lider olmayı hedefleyen bir kurumdur. Gerek Erzincan gerekse Erzincan TÖMER, Türkçe öğrenmek isteyen tüm uluslararası öğrencileri ağırlamaktan, onlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktan mutluluk duymaktadır.

Dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında yer alan Türkçe odağında buluşmak için sizi de Erzincan TÖMER’e bekliyoruz.

Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR
Müdür


Message From The Director

Dear Students,

Learning a language also means interacting with the cultural environment of that language. Therefore, living in a city where the desired language is spoken and being constantly exposed to that language both facilitates language learning and increases cultural interaction.

Erzincan TOMER is an institution that aims to be a leader in Turkish education for foreigners with its location providing easy transportation in the center of the city, its distinguished staff and its educational facilities. Both Erzincan and Erzincan TOMER are happy to welcome all international students who want to learn Turkish and share their knowledge and experiences with them.

We welcome you to Erzincan TOMER to meet in the focus of Turkish, which is one of the most widely spoken languages in the world.

Dr. Yasin Mahmut YAKAR
Director