Türkçe Hazırlık Eğitimi


Öğrenim dili Türkçe ya da kısmen Türkçe olan programlara kayıt yaptıran/yaptıracak olan yabancı uyrukluların Türkçe yeterliği ön lisans/lisans/lisansüstü eğitimi için uygun olmaması durumunda alacakları eğitimdir.

Türkçe Hazırlık Eğitimi, her Türkçe Yeterlik Sınavından (TYS) sonra başlar. Türkçe Hazırlık Eğitimine başlayan öğrencilere/kişilere; 1 akademik yılda hafta 24 ila 32 saat ile 30 ila 40 haftalık toplam 960 saat Türkçe dil bilgisi, kelime bilgisi, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edindirmeye yönelik dersler verilir.