Türkçe Yeterlik Sınavı ve Belgesi


Türkçe Hazırlık Eğitimini tamamlayan veya Türkçe seviyelerini belirlemek isteyen öğrencilerin/kişilerin katıldığı sınavdır. Bu sınav, her akademik yılın güz yarıyılı başında, bahar yarıyılı başında ve yıl sonunda olmak üzere 3 defa yapılır.

Katılımcıların okuma/anlama/dil bilgisi, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin ölçüldüğü, belirlendiği bir sınavdır.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yukarıda belirtilen her bölüm 25 puandır. Sınava girecek adaylardan okuma/anlama/dil bilgisi, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinden en az %50 oranında (12,5 puan) başarı sağlamaları beklenir. Sınav sonunda en az 80 puan alan öğrenci/kişi başarılı görülerek C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanır.

Türkçe Yeterlik Düzeyleri puan dağılımı şu şekildedir:

  • 00-34 puan: A1
  • 35-49 puan: A2
  • 50-64 puan: B1
  • 65-79 puan: B2
  • 80-95 puan: C1
  • 95-100 puan: C2

Bu dağılıma göre;

  • C (80-100 puan) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
  • B (50-79 puan) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde Türkçe kursu almak koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılabilir. Aday, bir sonraki eğitim öğretim yılında kayıt yenileme sırasında Türkçe düzeyini geliştirdiğini belgelemelidir.
  • A (00-49 puan) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Aday, kayıt hakkı kazandığı öğretim yılının sonunda veya takip eden öğretim yılının ilk dönemine kadar, Türkçe yeterlik düzeyini C1 veya B2 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir.

Türkçe Yeterlik Belgesi, yukarıdaki düzeylerden B (50-79 puan) ve C (80-100 puan) düzeylerinde başarılı olan adaylara verilir. A (00-49 puan) düzeyinde puan alan adaylara Türkçe Yeterlik Belgesi verilmez. Türkçe Yeterlik Belgesi’nin geçerliği iki (2) yıldır.